علت ارزان بودن برخی خانه ها بدون پارکینگ بودن زیر همکف و قولنامه ای و بدون سند

نداشتن پارکینگ در اپارتمان و تاثیر روی قیمت,نداشتن اسانسور در اپارتمان و تاثیر روی قیمت,زیر همکف بودن خانه و تاثیر روی قیمت و ارزانی,
علت ارزان بودن برخی خانه ها بدون پارکینگ بودن زیر همکف و قولنامه ای و بدون سندهفت راهکار برای خرید خانه ارزان قیمت با نگاهی به فایل های آگهی خانه های فروشی در شهر تهران، واحدهایی مشاهده می شود که گاهی قیمت فروش آنها بسیار پایین تر از سایر ملک های مشابه آن منطقه است.روزنامه هفت صبح: با نگاهی به فایل های آگهی خانه های فروشی در شهر تهران، واحدهایی مشاهده می شود که گاهی قیمت فروش آنها بسیار پایین تر از سایر ملک های مشابه آن منطقه است. برای مثال واحدی 115 متری و سه سال ساخت در محله هنگام با قیمت هر متر…
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ