قیمت خودرو، اطلاع رسانی قیمت روز خودروهای صفر

 • 2015، ام جی، 3

  ام جی ،3

  2015

  % 4.41

  % 4.62

  سقف78,000,000

  کف78,000,000

 • 1394، ام وی ام، 550

  ام وی ام ،550

  1394

  % 0

  % 0

  سقف57,500,000

  کف57,500,000

 • 1394، ام وی ام، 315 صندوق دار

  ام وی ام ،315 صندوق دار

  1394

  % 0

  % 0

  سقف40,200,000

  کف40,200,000

 • 1394، ام وی ام، 530

  ام وی ام ،530

  1394

  % 0

  % 0

  سقف44,500,000

  کف44,500,000

 • 1394، ام وی ام، X33

  ام وی ام ،X33

  1394

  % 0

  % 0

  سقف73,600,000

  کف73,600,000

 • 1394، ام وی ام، 110 چهار سیلندر

  ام وی ام ،110 چهار سیلندر

  1394

  % 0

  % 0

  سقف22,300,000

  کف22,300,000

 • 2015، ب ام و، 220i کوپه

  ب ام و ،220i کوپه

  2015

  % 0

  % 0

  سقف323,626,000

  کف323,626,000

 • 2015، ب ام و، 428i گرن کوپه

  ب ام و ،428i گرن کوپه

  2015

  % 0

  % 0

  سقف398,935,000

  کف398,935,000

 • 2015، ب ام و، 428i کروک

  ب ام و ،428i کروک

  2015

  % 0

  % 0

  سقف464,863,000

  کف464,863,000

 • 2015، ب ام و، 420i گرن کوپه

  ب ام و ،420i گرن کوپه

  2015

  % 0

  % 0

  سقف380,000,000

  کف380,000,000

 • 2015، ب ام و، 328i GT

  ب ام و ،328i GT

  2015

  % 0

  % 0

  سقف376,413,000

  کف376,413,000

 • 2015، ب ام و، X4 28

  ب ام و ،X4 28

  2015

  % 0

  % 0

  سقف441,000,000

  کف441,000,000

 • 2015، ب ام و، 320i

  ب ام و ،320i

  2015

  % 0

  % 0

  سقف349,600,000

  کف349,600,000

 • 2015، ب ام و، 328i

  ب ام و ،328i

  2015

  % 0

  % 0

  سقف360,000,000

  کف360,000,000

 • 2015، ب ام و، 520i

  ب ام و ،520i

  2015

  % 0

  % 0

  سقف369,248,000

  کف369,248,000

 • 2015، ب ام و، 528i

  ب ام و ،528i

  2015

  % 0

  % 0

  سقف423,000,000

  کف423,000,000

 • 2015، ب ام و، X1 28

  ب ام و ،X1 28

  2015

  % 0

  % 0

  سقف367,400,000

  کف367,400,000

 • 2015، ب ام و، X1 18

  ب ام و ،X1 18

  2015

  % 0

  % 0

  سقف247,790,000

  کف247,790,000

 • 2015، ب ام و، Z4 20

  ب ام و ،Z4 20

  2015

  % 0

  % 0

  سقف334,048,000

  کف334,048,000

 • 2015، ب ام و، Z4 28

  ب ام و ،Z4 28

  2015

  % 0

  % 0

  سقف369,072,000

  کف369,072,000

 • 2015، ب ام و، X3 28

  ب ام و ،X3 28

  2015

  % 0

  % 0

  سقف425,000,000

  کف425,000,000

 • 1394، پراید، 132SE

  پراید ،132SE

  1394

  % 0

  % 0

  سقف19,950,000

  کف19,950,000

 • 1394، پراید، 151SE

  پراید ،151SE

  1394

  % 0

  % 0

  سقف17,850,000

  کف17,850,000

 • 1394، پراید، 131SE

  پراید ،131SE

  1394

  % 0

  % 0

  سقف19,900,000

  کف19,900,000

 • 1394، پراید، 111SE

  پراید ،111SE

  1394

  % 0.24

  % 0.24

  سقف20,550,000

  کف20,550,000

 • 1394، پژو، پارس XUM) ELX)

  پژو ،پارس XUM) ELX)

  1394

  % 0.12

  % 0.12

  سقف40,350,000

  کف40,350,000

 • 1394، پژو، پارس LX

  پژو ،پارس LX

  1394

  % 0.76

  % 0.76

  سقف39,300,000

  کف39,300,000

 • 1394، پژو، 405 SLX

  پژو ،405 SLX

  1394

  % 0

  % 0

  سقف30,400,000

  کف30,400,000

 • 1394، پژو، 405 GLX

  پژو ،405 GLX

  1394

  % 0.35

  % 0.35

  سقف28,800,000

  کف28,800,000

 • 1394، پژو، پارس

  پژو ،پارس

  1394

  % 0.28

  % 0.28

  سقف36,200,000

  کف36,200,000

 • 1394، پژو، SD V8

  پژو ،SD V8

  1394

  % 0

  % 0

  سقف36,900,000

  کف36,900,000

 • 1394، پژو، 206 تیپ 5

  پژو ،206 تیپ 5

  1394

  % 0.14

  % 0.14

  سقف36,500,000

  کف36,500,000

 • 2015، تویوتا، راو 4

  تویوتا ،راو 4

  2015

  % 0

  % 0

  سقف208,000,000

  کف206,000,000

 • 1394، تیبا، صندوق دار

  تیبا ،صندوق دار

  1394

  % 0.41

  % 0.41

  سقف24,200,000

  کف24,200,000

 • 1394، تیبا، هاچ بک

  تیبا ،هاچ بک

  1394

  % 0.55

  % 0.55

  سقف27,150,000

  کف27,150,000

 • 1394، جک، S5

  جک ،S5

  1394

  % 0

  % 0

  سقف82,500,000

  کف82,500,000

 • 1394، جک، جی 5 - 1.8

  جک ،جی 5 - 1.8

  1394

  % 0

  % 0

  سقف61,000,000

  کف61,000,000

 • 2014، جیلی، امگرند X7

  جیلی ،امگرند X7

  2014

  % 0

  % 0

  سقف115,000,000

  کف115,000,000

 • 2014، جیلی، امگرند RV-7

  جیلی ،امگرند RV-7

  2014

  % 0

  % 0

  سقف88,700,000

  کف88,700,000

 • 2014، جیلی، امگرند 7

  جیلی ،امگرند 7

  2014

  % 0

  % 0

  سقف87,700,000

  کف87,700,000

 • 1394، دنا، 1.7 لیتر

  دنا ،1.7 لیتر

  1394

  % 0

  % 0

  سقف43,500,000

  کف43,500,000

 • 1394، رانا، LX

  رانا ،LX

  1394

  % 0.77

  % 0.77

  سقف32,550,000

  کف32,550,000

 • 1394، رنو، تندر 90 E2

  رنو ،تندر 90 E2

  1394

  % 0.68

  % 0.69

  سقف43,700,000

  کف43,700,000

 • 1394، رنو، پارس تندر

  رنو ،پارس تندر

  1394

  % 0.69

  % 0.69

  سقف43,200,000

  کف43,200,000

 • 2015، رنو، داستر

  رنو ،داستر

  2015

  % 0

  % 0

  سقف100,000,000

  کف99,000,000

 • 2015، رنو، کولیوس

  رنو ،کولیوس

  2015

  % 0

  % 0

  سقف179,500,000

  کف178,000,000

 • 2014، رنو، فلوئنس

  رنو ،فلوئنس

  2014

  % 0

  % 0

  سقف121,500,000

  کف120,000,000

 • 2015، سانگ یانگ، نیو اکتیون

  سانگ یانگ ،نیو اکتیون

  2015

  % 0

  % 0

  سقف135,000,000

  کف135,000,000

 • 2015، سانگ یانگ، نیو کوراندو

  سانگ یانگ ،نیو کوراندو

  2015

  % 0

  % 0

  سقف135,000,000

  کف135,000,000

 • 1394، سمند، سورن ELX

  سمند ،سورن ELX

  1394

  % 0.27

  % 0.27

  سقف36,500,000

  کف36,500,000

 • 1394، سمند، LX

  سمند ،LX

  1394

  % 0.17

  % 0.17

  سقف30,250,000

  کف30,250,000

 • 2015، کیا، اپتیما

  کیا ،اپتیما

  2015

  % 0.65

  % 0.66

  سقف154,000,000

  کف152,000,000

 • 2015، کیا، اسپورتیج

  کیا ،اسپورتیج

  2015

  % 0

  % 0

  سقف154,000,000

  کف152,000,000

 • 2015، کیا، سراتو 2000

  کیا ،سراتو 2000

  2015

  % 0.85

  % 0.85

  سقف119,000,000

  کف117,000,000

 • 2015، لکسوس، ES250

  لکسوس ،ES250

  2015

  % 0.73

  % 0.37

  سقف273,000,000

  کف273,000,000

 • 1394، لیفان، 1.8 620

  لیفان ،1.8 620

  1394

  % 2.23

  % 2.18

  سقف45,800,000

  کف45,800,000

 • 1394، لیفان، X60

  لیفان ،X60

  1394

  % 0

  % 0

  سقف59,500,000

  کف59,500,000

 • 2015، میتسوبیشی، میراژ

  میتسوبیشی ،میراژ

  2015

  % 0

  % 0

  سقف70,800,000

  کف70,800,000

 • 2015، میتسوبیشی، ASX

  میتسوبیشی ،ASX

  2015

  % 0

  % 0

  سقف145,600,000

  کف145,600,000

 • 2015، میتسوبیشی، اوتلندر

  میتسوبیشی ،اوتلندر

  2015

  % 0

  % 0

  سقف188,800,000

  کف188,800,000

 • 2015، میتسوبیشی، لنسر

  میتسوبیشی ،لنسر

  2015

  % 0

  % 0

  سقف127,800,000

  کف127,800,000

 • 2014، ولوو، XC60

  ولوو ،XC60

  2014

  % 0

  % 0

  سقف345,000,000

  کف345,000,000

 • 2014، ولوو، V40

  ولوو ،V40

  2014

  % 0

  % 0

  سقف269,000,000

  کف269,000,000

 • 2015، هیوندای، ولستر

  هیوندای ،ولستر

  2015

  % 0.85

  % 0.85

  سقف119,000,000

  کف117,000,000

 • 2015، هیوندای، ix35

  هیوندای ،ix35

  2015

  % 0

  % 0

  سقف154,000,000

  کف152,000,000

 • 2015، هیوندای، سوناتا

  هیوندای ،سوناتا

  2015

  % 1.23

  % 0.63

  سقف161,000,000

  کف159,000,000

 • 2015، هیوندای، ix45

  هیوندای ،ix45

  2015

  % 0.5

  % 0.51

  سقف199,000,000

  کف197,000,000

 • 2015، هیوندای، النترا

  هیوندای ،النترا

  2015

  % 0.85

  % 0.85

  سقف119,000,000

  کف117,000,000

 • 2015، هیوندای، اکسنت

  هیوندای ،اکسنت

  2015

  % 0

  % 0

  سقف98,000,000

  کف97,000,000